Academi Chwaraeon @CAVC

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro’n cynnig amgylchedd chwaraeon ysbrydoledig sy’n galluogi myfyrwyr i ganolbwyntio ar y gamp o’u dewis a hefyd cael addysg academaidd neu alwedigaethol o’r safon uchaf.

Gan weithio mewn partneriaeth â dau o glybiau proffesiynol ac enwog y brifddinas – Clwb Pêl Droed Dinas Caerdydd a Chlwb Rygbi Gleision Caerdydd – rydym yn darparu amgylchedd cefnogol ac arbenigol sy’n cyfuno hyfforddiant a datblygiad chwaraeon o’r safon uchaf gyda phortffolio eang y Coleg o gyrsiau. Ochr yn ochr â’r cyfleusterau hyfforddi elitaidd yn y Tŷ Chwaraeon, Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd (Lecwydd) a Pharc yr Arfau BT Caerdydd, gall chwaraeon yn CCAF gynnig rhaglen i chi i ddatblygu eich rhagoriaeth chwaraeon ac addysgol. Mae ein cyfleusterau dysgu eithriadol yn cynnwys ein Campws newydd yng Nghanol y Ddinas sydd â champfa cryfder a siapio ar y campws. Gyda’n nifer cynyddol o academïau penodol i chwaraeon, gan gynnwys Rygbi, Pêl Droed, Hoci Iâ a Chriced, ac academïau eraill sy’n cael eu datblygu, mae rhywbeth addas i bawb ar gael.

 

rugbyacademy-box.jpg footballacademy-box.jpg indevelopment-box.jpg