Clirio 2017

Bachwch eich lle gyda Choleg Caerdydd a'r Fro

Galwch ein llinell glirio: 029 20 250 382 

Gallwch ddechrau cwrs Addysg Uwch mis Medi yma: 

Cyrsiau ar gael trwy Clirio:

 • Peirianneg Awyrennau BSc (Anrh): LLA
 • Astudiaethau Gofal Gradd Sylfaen: LLA
 • Cerameg Gradd Sylfaen: LLA / RHA
 • Astudiaethau Plentyndod Gradd Sylfaen: LLA
 • Cyfrifiadura Diploma Cenedlaethol Uwch: RHA
 • Arferion Tecstilau Cyfoes Gradd Sylfaen: LLA / RHA
 • Addysg: Dysgu a Datblygu BA (Anrh) – ychwanegiad: RHA
 • Steilio Ffasiwn Gradd Sylfaen: LLA
 • Ffilm Gradd Sylfaen: LLA
 • Celf a Dylunio Gemau Gradd Sylfaen: LLA
 • Cyfathrebu Graffig Gradd Sylfaen: LLA / RHA
 • Arbenigedd Chwarae Gofal Iechyd Gradd Sylfaen: RHA
 • Lletygarwch, Twristiaeth a Rheoli Digwyddiadau Gradd Sylfaen: LLA
 • Addysg: Dysgu a Datblygu Gradd Sylfaen: RHA
 • Celfyddydau Perfformio Gradd Sylfaen: LLA
 • Technoleg Cerddoriaeth Boblogaidd Gradd Sylfaen: LLA
 • Astudiaethau Ieuenctid a Chymdeithasol Gradd Sylfaen
 • Dylunio Cynnyrch Gradd Sylfaen: LLA
 • Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol PcET Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg Tystysgrif Broffesiynol i Raddedigion mewn Addysg
 • Rheoli Celfyddydau Coginiol Proffesiynol Gradd Sylfaen: LLA
 • Seicoleg Gradd Sylfaen: LLA
 • Rheoli Sector Gwasanaeth Gradd Sylfaen: LLA
 • Hyfforddi Chwaraeon a Pherfformiad Diploma Cenedlaethol Uwch : LLA

Galwch 029 20 250 382 i drafod manylion y cwrs. Mae'r llinell glirio yn agor 17th Awst.