Digwyddiad Agored Creadigol AU

Digwyddiad Agored Creadigol AU / 18ain Hydref 2017 / 1pm - 4pm

Os ydych chi’n meddwl am yrfa yn y diwydiant creadigol neu wedi bod â diddordeb erioed mewn dylunio, ffilm neu’r celfyddydau perfformio, mae ein Digwyddiad Agored Creadigol AU yn berffaith i chi!                              

Bydd cyfle i gael profiad uniongyrchol gyda’n cyrsiau Graddau Sylfaen, cewch gyfarfod y tiwtoriaid a hefyd bydd cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau am astudio cymhwyster lefel prifysgol gyda ni.                           

Mae ymweld â’n cyfleusterau llwyddiannus a defnyddio’r holl offer arbenigol sydd ar gael yn gyfle gwych – peidiwch â’i golli! Bydd cyfle hefyd i wneud cais am gwrs yn ein safle ymgeisio arbennig.                   

Mae’r cyrsiau’n cynnwys; Dylunio a Chelf Gemau, Cerddoriaeth, Steilio Ffasiwn, Celfyddydau Perfformio a Ffilm – cofrestrwch ymlaen llaw nawr er mwyn sicrhau eich lle!

Sicrhewch eich lle yn y Digwyddiad Agored Creadigol AU sy’n cael ei gynnal yn fuan!