Llywodraethu

Llywodraethu

Mae Bwrdd Llywodraethwyr Coleg Caerdydd a'r Fro yn gweithio gyda'r Coleg i lywio pob agwedd ar weithgareddau'r Coleg, fel gorfforaeth Coleg Caerdydd a'r Fro. 

Daw'r Llywodraethwyr o lawer o ardaloedd y cymuned ac o lywodraeth lleol, addysg a sectorau busnes.

Mae'r Llywodraethwyr yn darparu eu gwasanaethau i'r Coleg yn wirfoddol, yn cymryd dim cyflog, a mynychu pwyllgorau yn rheolaidd i graffu cynlluniau, perfformiad a gweithgareddau Coleg Caerydd a'r Fro, gan ddarparu arbenigedd a phrofiad gwerthfawr i helpu'r Coleg i gyflawni ei chenhadaeth ac amcanion strategol.

Yn ogystal â'r Llywodraethwyr a gafodd ei recriwtio o'r tu allan i'r Coleg, mae yna hefyd dau Lywodraethwr myfyrwyr a dau Llywodraethwyr sy'n cynrychioli aelodau o staff.