Sgoriodd Ben Thomas gais yn y 69ain funud!

Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro yn curo’r pencampwyr presennol Coleg y Cymoedd

23 September 2016

Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro yn curo’r pencampwyr presennol Coleg y Cymoedd

Mae Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro wedi sicrhau buddugoliaeth 15-14 dros y pencampwyr presennol Coleg y Cymoedd yn rownd derfynol y gemau rhagbrofol yn y Gynghrair Canol Wythnos Dan 18 oed y WRU.

Yn ddiguro mewn 28 gêm yn flaenorol, gorffennodd Coleg y Cymoedd yr hanner cyntaf 14-0 pwynt ar y blaen ond daeth yr ymwelwyr o CCAF yn ôl yn yr ail hanner. Sgoriodd y canolwr Dafydd Smith a’r cefnwr newydd Tony Lamerton geisiau, un o’r rheiny a droswyd gan y maswr Ben Thomas, a sicrhaodd gais gosb yn y funud olaf . Y sgôr terfynol oedd 15-14.

Dywedodd Martyn Fowler, Cyfarwyddwr Rygbi CCAF: “Mae’r fuddugoliaeth hon yn ein rhoi ar y blaen o’r ail flwyddyn yn ein strategaeth bum mlynedd ac mae’n arbennig o bleserus gan nad yw’r Cymoedd wedi colli gêm yn y gynghrair gan fynd yn ôl 28 gêm i fis Hydref 2012.

“Dros y cyfnod hwnnw maent wedi gosod y safon i ni a phawb arall yng Nghymru, os nad y DU. Nawr mae’n rhaid i ganlyniadau fel hyn fod yn rhywbeth arferol ac nid yn eithriad  - yna byddwn yn hapus!”