Our News

25 April 2017

Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro’n dathlu’r Pasg gyda thîm rygbi Ysgol Uwchradd Conestoga

Mae Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro wedi croesawu tîm rygbi enwog o America.

Clwb Rygbi Ysgol Uwchradd Conestoga yw’r rhaglen rygbi hynaf mewn ysgol uwchradd yn UDA ac mae wedi ymrwymo i gyflwyno a datblygu’r gamp yn Rhanbarth Ysgol Tredyffrin/Easttown yn Pennsylvania ers 1971. Roedd ymweliad y tîm presennol ag Academi Rygbi CCAF yn rhan o daith fer yng Nghymru cyn y Pasg. 

Tra oeddent yn Academi Rygbi Coleg Caerdydd a’r Fro, aeth y Cyfarwyddwr Rygbi, Martyn Fowler, â’r tîm am daith sypreis i Stadiwm Principality. Wedyn cawsant fynd ar ymweliad â Chanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru am sesiwn hyfforddi. 

Y diwrnod canlynol, cafodd tîm Conestoga sesiwn ymestyn arbennig yng nghampfa arbenigol y Coleg ar ei Gampws yng Nghanol y Ddinas gyda’r Hyfforddwr Cryfder a Siapio, Rich Walters. Yn nes ymlaen y diwrnod hwnnw, cyn dydd Gwener y Groglith, cafwyd gornest rhwng timau Conestoga a’r Academi Rygbi ar dir sanctaidd Parc yr Arfau Caerdydd.                      

Wedi gêm galed, enillodd Academi Rygbi CCAF – a ddaeth yn bedwerydd yn ddiweddar allan o 750 o dimau yn nhwrnamaint ysgolion mwyaf y byd yng ngornest Rygbi Saith Parc Rosslyn - o 107 i 7.

Dywedodd Cyfarwyddwr Rygbi CCAF, Martyn Fowler: “Er gwaetha’r sgôr, gwrthododd tîm penderfynol Conestoga ildio na chwaith chwarae am lai o amser. Fe ddangoson nhw gymeriad enfawr er gwaetha’r sgôr ar y bwrdd.

“Roedd yn gyfle gwych i gynnig profiad chwarae ehangach i’n dysgwyr ni y tu allan i raglen Cynghrair Colegau Cymru. Roedd yn ddiwrnod da a’r penllanw oedd cinio a noson o gyflwyno rhoddion yn ein bwyty ni, Y Dosbarth.                  

“O ganlyniad i rwydweithio, rydyn ni wedi rhannu syniadau ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gynllunio ein taith i Efrog Newydd a Washington ymhen blwyddyn, lle byddwn ni’n cyfarfod ac yn chwarae eto o bosib.”

Dywedodd Prif Hyfforddwr Ysgol Uwchradd Conestoga, Keith Mclean: “Roedd yn anrhydedd ac yn fraint cael chwarae ar Barc yr Arfau Caerdydd. Mae’n rhywbeth y bydd ein bechgyn ni’n ei gofio am byth.        

“Weithiau mae’n rhaid i chi fynd drwy ddyddiau fel hyn yn erbyn cystadleuaeth o safon uchel er mwyn gweld ble rydych chi ac i wella. Rydyn ni’n dechrau ein tymor yr wythnos rydyn ni’n mynd yn ôl ac fe fydd hwn yn brofiad da i ni.”