Circle IT yn cefnogi Noson Wobrwyo Flynyddol Coleg Caerdydd a’r Fro

22 November 2015

Circle IT yn cefnogi Noson Wobrwyo Flynyddol Coleg Caerdydd a’r Fro

Mae’r cwmni TG, Circle IT, yn cefnogi Coleg Caerdydd a’r Fro er mwyn ei helpu i sicrhau bod llwyddiannau myfyrwyr y Coleg yn cael eu dathlu mewn steil.      

Mae Circle IT wedi cofrestru i fod yn un o brif noddwyr Noson Wobrwyo Flynyddol y Coleg, a gynhelir nos Fercher, 9fed Rhagfyr, o 6.15pm ymlaen, ar Gampws newydd sbon Canol y Ddinas. Bydd cyflawniadau mwy nag 20 o fyfyrwyr yn ystod blwyddyn academaidd 2014-15 yn cael eu cydnabod, a hefyd cyfraniadau nifer o sefydliadau partner y Coleg.                                       

Eleni fydd y tro cyntaf i’r Noson Wobrwyo gael ei chynnal ar Gampws nodedig gwerth £45m y Coleg yng Nghanol y Ddinas, yng nghalon Caerdydd. Agorodd y lleoliad trawiadol ei ddrysau i fyfyrwyr ym mis Medi eleni.       

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Circle IT, Roger Harry: “Mae’r sgiliau a’r wybodaeth mae’r myfyrwyr yn eu datblygu yn ystod eu cyfnod yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro yn hanfodol, i’r gymuned leol ac i economi ehangach Cymru. Mae gwobrau blynyddol Coleg Caerdydd a’r Fro yn ddathliad rhagorol o hyn ac rydyn ni’n hynod falch o fod yn eu noddi am yr ail flwyddyn yn olynol.”

Mae nifer cyfyngedig o becynnau nawdd ar gyfer Gwobrau Blynyddol CCAF ar gael o hyd. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cefnogi’r digwyddiad, cysylltwch ag events@cavc.ac.uk