(o’r chwith i’r dde) mae Rheolwr Datblygu Busnes CCAF Luke Davies, Hyfforddwr Grŵp Admiral Leanne Roberts, Rheolwr Hyfforddiant Canolog Admiral Liz James Mahoney a Deon Dysgu Seiliedig ar Waith CCAF Andy Whitcombe

Our News

25 November 2016

Coleg Caerdydd a’r Fro ac Admiral yn uno i gynnig prentisiaethau busnes

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi uno gyda chyflogwr lleol, Admiral, i gynnig rhaglen brentisiaeth a fydd yn datblygu’r sgiliau sy’n ofynnol i wneud cynnydd yn y sector ariannol.   

Bydd Prentisiaeth Gweinyddu Busnes Admiral yn cynnig cyfle i bobl ennill wrth ddysgu gyda’r arbenigwyr yswiriant yng Nghaerdydd. Wrth iddynt ddatblygu, bydd y prentisiaid yn dysgu’r sgiliau y mae arnynt eu hangen ar gyfer gyrfa yn y sector cyllid a phroffesiynol a hefyd yn ennill y cymwysterau angenrheidiol ar yr un pryd.   

Mae CCAF ac Admiral wedi cydweithio’n agos ar y rhaglen er mwyn gwneud yn siŵr ei bod yn cynnig yr hyfforddiant a’r cymwysterau i fodloni’r sgiliau sy’n angenrheidiol i’r prentisiaid unigol ac i Admiral. Yn ddiweddar, enillodd y Coleg Wobr Beacon Cymdeithas y Colegau, gwobr ledled y DU, am ei ddarpariaeth o brentisiaethau.

Bydd y brentisiaeth wedi’i lleoli ym mhencadlys Admiral yng Nghaerdydd a bydd yn cynnwys sawl maes ym musnes y cwmni. Bydd hyn yn cynnig cyfleoedd unigryw i’r prentisiaid brofi byd gwaith gyda chwmni rhyngwladol mawr sydd â swyddfeydd mewn saith o wledydd, mwy nag 8,000 o staff a 4m o gwsmeriaid.                             

Yn canolbwyntio ar ofal cwsmer proffesiynol a rheoli cynnyrch, bydd y tasgau’n cynnwys cyswllt cwsmeriaid a gwerthiant. Bydd y prentisiaid yn gweithio gyda chwsmeriaid Admiral yn ogystal â thimau mewnol.

Bydd y prentisiaid i gyd yn cael mentor penodol gan Admiral a defnydd o gyfleusterau’r Coleg ar ei gampws nodedig yng Nghanol y Ddinas, sydd wedi’i leoli yng nghalon Ardal Fenter Gwasanaethau Ariannol Caerdydd. Mae’n fwriad ehangu’r cynllun yn y Flwyddyn Newydd drwy ychwanegu prentisiaid TG Lefel 3 a Lefel 4, a fydd yn derbyn hyfforddiant yn Academi risual Microsoft fodern y Coleg, yr unig un yng Nghymru.                       

Dywedodd Liz James Mahoney, y Rheolwr Hyfforddiant Canolog yn Admiral: “Mae Admiral yn falch iawn o fod yn bartner i Goleg Caerdydd a’r Fro i gynnig ein cynllun prentisiaeth newydd.

“Mae’n bwysig ein bod ni’n denu ac yn datblygu talent er mwyn i’n busnes ni barhau â’i lwyddiant cyson. Mae ansawdd uchel y gefnogaeth a’r hyfforddiant a gynigir gan y Coleg yn ei wneud yn ddewis hawdd i weithio ag e ac rydyn ni’n gyffrous iawn i gael croesawu ein prentisiaid cyntaf fel rhan o’r cynllun yma ym mis Ionawr.”

Dywedodd Deon Dysgu Seiliedig ar Waith CCAF, Andy Whitcombe: “Mae Coleg Caerdydd a’r Fro ac Admiral wedi ffurfio partneriaeth gydweithredol i ddarparu cyfleoedd  rhagorol i bobl ifanc ddatblygu sgiliau hanfodol ar gyfer gyrfa yn y diwydiant gwasanaethau ariannol a phroffesiynol tra maen nhw mewn gwaith cyflogedig.

“Bydd y brentisiaeth yma’n cyfuno hyfforddiant mewn swydd gydag astudio am gymhwyster o safon diwydiant. Mae’n arloesol iawn ac yn cynnig opsiwn real yn lle dysgu academaidd.”

Dywedodd Dirprwy Bennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro, Kay Martin: “Yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro rydyn ni’n credu’n gryf mewn prentisiaethau a’r effaith y gallant ei chael ar fusnes ac ar unigolion, yn ogystal â thwf yr economi. Mae’r twf yn ystod y blynyddoedd diwethaf mewn meysydd fel yswiriant bywyd yn rhywbeth rydyn ni fel coleg yn gweithio tuag at ei gefnogi.

“Mae prentisiaethau’n fuddiol i bawb; mae’r prentis yn meithrin sgiliau wrth ddysgu yn y gweithle, mae’r cyflogwr yn ennill rhywun sydd â phrofiad ac sy’n gallu ychwanegu gwerth ar unwaith ac mae hynny, yn ei dro, yn rhoi hwb i’r economi ehangach. Bydd y Coleg yn parhau i weithio gyda chyflogwyr fel Admiral i wneud yn siŵr bod dysgu seiliedig ar waith yn darparu’r sgiliau maen nhw eu hangen a hefyd yn sicrhau’r gwerth gorau posib i’r dysgwyr eu hunain.”