Our News

24 July 2017

Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal Gŵyl Iechyd a Lles arbennig ar gyfer ei staff

Mae  Coleg Caerdydd a’r Fro wedi cynnal Gŵyl ddeuddydd arbennig yn rhoi sylw i Iechyd a Lles y meddwl ac roedd mwy na 400 o staff o bob un o gampysau’r Coleg yn bresennol. 

Trefnwyd yr Ŵyl fel rhan o ymrwymiad parhaus y Coleg i ddatblygiad proffesiynol parhaus ac iechyd a lles ei staff. Yn ogystal ag areithiau ysbrydoledig gan yr ymgynghorwyr addysg, Nina Jackson a Mark Anderson, elwodd y staff o amrywiaeth o weithdai’n canolbwyntio ar eu cefnogi i fod yn fwy gwydn a datblygu strategaethau positif i wella iechyd eu meddwl.               

Hefyd cafwyd gweithdai ar sut i gefnogi dysgwyr sydd â phroblemau iechyd meddwl yn effeithiol, a gweithgareddau ymarferol fel Tai Chi a choginio iach. Cyflwynwyd sesiynau gan staff y Coleg a hefyd Office Om, MIND, Georgina Jones o Turn the Lights On, Sasha Smajic, Charlie Waller a Digital Communities Wales.

Dywedodd Deon Gwella Ansawdd CCAF, Michell Hiller-Forster: “Roedd y gynhadledd yma’n rhan greiddiol o lansiad My CAVC Wellbeing fel rhan o siwrnai ein staff. Mae’r Coleg wedi cydnabod pwysigrwydd cefnogi a buddsoddi yn ein staff, a’u paratoi nhw’n llawn ar gyfer cefnogi dysgwyr. Rydyn ni’n ddiolchgar i bawb cysylltiedig a helpodd i wneud y gynhadledd yn llwyddiant mawr.”

Roedd James Donaldson, Cydlynydd Dysgu Ychwanegol y Coleg, yn allweddol yn y gwaith o drefnu’r Ŵyl. Ychwanegodd: “Roedd yn bwysig codi proffil iechyd a lles y meddwl ar draws y Coleg a helpu’r Coleg a’r staff i ddiwallu anghenion y dysgwyr yn y ffordd orau posib.”

Dywedodd y prif siaradwr, Nina Jackson: “Roedd yn bleser pur cael bod yn siaradwr agoriadol yn y digwyddiad nodedig yma yn y Coleg yng Nghaerdydd. Darparodd y Coleg hyfforddiant i fwy na 400 o staff, gan roi sylw i’w hanghenion o ran lles personol a hefyd y strategaethau i’w defnyddio i gefnogi dysgwyr y Coleg.           

“Roedd y digwyddiad yma’n croesawu holl staff y Coleg, nid dim ond y darlithwyr, ac roedd yn ddathliad o les fel bod pob unigolyn yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu am eu gwaith caled i wneud yr addysgu, y dysgu, y gefnogaeth a’r gweinyddu yn llwyddiant yn y Coleg.                       

“Yn ystod y deuddydd cefais siarad gyda llawer o staff a’u cefnogi, a rhoi cyngor un i un ar sut i reoli straen eu gwaith a chynnig cwnsela unigol. Dywedodd sawl aelod o staff mai hwn oedd yr hyfforddiant gorau roedden nhw wedi’i gael ar ôl gweithio yn y Coleg am flynyddoedd lawer. Roedd hyn yn brawf o’r gwaith caled a wnaed er mwyn trefnu a chynnal gŵyl mor arbennig.

“Roedd hefyd yn bleser ac yn fraint bod yng nghanol rhai o staff addysg gorau Cymru a gallu chwarae rhan allweddol mewn symud problemau lles ac iechyd meddwl ymlaen yn y Coleg.”