Our News

12 December 2017

Coleg Caerdydd a’r Fro’n arddangos Prentisiaid Iau i ysgolion lleol

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi croesawu ysgolion o bob cwr o Gaerdydd i ddangos y gwaith sy’n cael ei wneud gyda rhaglen arloesol i ddarparu llwybrau gyrfaol galwedigaethol i ieuenctid 14 i 16 oed.

Yn cael ei chyllido ar y cyd gan Ddatrysiadau Creadigol Llywodraeth Cymru, CCAF, Cyngor Caerdydd ac ysgolion Caerdydd, lansiwyd y rhaglen Prentisiaethau Iau yn 2016 er mwyn cynyddu nifer y bobl ifanc sydd mewn addysg, cyflogaeth a hyfforddiant.                                

Yn cynnig cyfle i ddisgyblion Blynyddoedd 10 ac 11 astudio’n llawn amser mewn coleg o 14 oed ymlaen, y rhaglen oedd y cyntaf o’i bath yng Nghymru. Yn ddiweddar, enillodd ‘Oscar Colegol’ – Gwobr Beacon ledled y DU gan Gymdeithas y Colegau am Bontio i Addysg a Hyfforddiant ôl-16.                             

Daeth cynrychiolwyr o ysgolion Caerdydd sydd â phobl ifanc ar Brentisiaethau Iau i’r Coleg i weld y bobl ifanc ar eu cyrsiau cyn cael cinio ym mwyty Ewropeaidd modern y Coleg, Y Dosbarth. Daeth ysgolion o bob rhan o’r ddinas, gan gynnwys Ysgol Uwchradd Eastern, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd ac Ysgol Bro Edern, ar y daith.

Dywedodd Pennaeth Ysgolion a Chweched Dosbarth CCAF, Cara Moloney: “Roedd yn bleser cael croesawu’r ysgolion lleol i’r Coleg a dangos y Prentisiaid Iau ar waith iddyn nhw. Mae’r rhaglen yma’n mynd â’r model Cyswllt Ysgol lawer ymhellach ac o help mawr i bobl ifanc sy’n teimlo nad ydi’r ysgol ar eu cyfer nhw, drwy gynnig llwybrau gyrfaol eraill mewn amgylchedd ffres, cynnig heriau a hefyd cyfleoedd i ddysgu mewn ffyrdd maen nhw’n gallu uniaethu â nhw.

“Fe fyddwn ni’n parhau i weithio gydag ysgolion lleol i greu diwylliant newydd o lwyddiant ac roedd yn gyfle gwych i’r ysgolion yma eu hunain weld ffrwyth ein gwaith partneriaeth.”

Dywedodd Pennaeth Ysgol Uwchradd Eastern, Armando Di-Finizio: “Roedd yn grêt gweld yr holl Brentisiaid Iau yn brysur ac yn gweithio. Rydw i’n meddwl bod y rhaglen wedi bod yn llwyddiant mawr; mae’r bobl ifanc yma’n cymryd rhan mewn addysg sy’n berthnasol iddyn nhw, ac mae hynny’n creu myfyrwyr brwd.”