Coleg Caerdydd a’r Fro’n cynnal hystings Etholiad

28 April 2016

Coleg Caerdydd a’r Fro’n cynnal hystings Etholiad

Mae’r ymgeiswyr yn Etholiad Cynulliad Cymru sydd ar y gorwel wedi bod yn brwydro am eu lle mewn digwyddiad hystings arbennig a gynhaliwyd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.

Ymunwyd ag AC De Caerdydd a Phenarth, Vaughan Gething, gan ymgeisydd Plaid Cymru yng Nghanol Caerdydd, Glyn Wise, ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Ne Caerdydd a Phenarth, Nigel Howells, ac Amelia Womack, ymgeisydd y Blaid Werdd ar gyfer Canol De Cymru a Chanol Caerdydd. Roedd y blaid Geidwadol ac UKIP wedi cael gwahoddiad i anfon ymgeiswyr hefyd ond nid oedd cynrychiolydd yn bresennol.

Trefnwyd yr hystings gan Glwb Trafod y Coleg ac roedd nifer eithriadol dda o fyfyrwyr yn bresennol o gyrsiau ar draws y Coleg. Y cadeirydd oedd myfyriwr Lefel A yn CCAF, Matthew Woods ac wrth dderbyn cwestiynau gan y myfyrwyr yn y gynulleidfa, bu’r ymgeiswyr yn trafod pynciau amrywiol, o ffordd liniaru’r M4 i ffioedd hyfforddiant, yr UE, budd-daliadau a phwy fyddent eisiau gweithio ochr yn ochr â hwy pe bai’n rhaid sefydlu clymblaid.

Gwelwyd neges drydar gan Vaughan Gething yn ddiweddarach yn dweud: “Pleser bod yng nghyfarfod hystings CCAF yn fy etholaeth fy hun. Braf iawn gweld y myfyrwyr â diddordeb yn yr etholiad.”

Mae’r ymgeiswyr yn Etholiad Cynulliad Cymru sydd ar y gorwel wedi bod yn brwydro am eu lle mewn digwyddiad hystings arbennig a gynhaliwyd yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro.

Ymunwyd ag AC De Caerdydd a Phenarth, Vaughan Gething, gan ymgeisydd Plaid Cymru yng Nghanol Caerdydd, Glyn Wise, ymgeisydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn Ne Caerdydd a Phenarth, Nigel Howells, ac Amelia Womack, ymgeisydd y Blaid Werdd ar gyfer Canol De Cymru a Chanol Caerdydd. Roedd y blaid Geidwadol ac UKIP wedi cael gwahoddiad i anfon ymgeiswyr hefyd ond nid oedd cynrychiolydd yn bresennol.

Trefnwyd yr hystings gan Glwb Trafod y Coleg ac roedd nifer eithriadol dda o fyfyrwyr yn bresennol o gyrsiau ar draws y Coleg. Y cadeirydd oedd myfyriwr Lefel A yn CCAF, Matthew Woods ac wrth dderbyn cwestiynau gan y myfyrwyr yn y gynulleidfa, bu’r ymgeiswyr yn trafod pynciau amrywiol, o ffordd liniaru’r M4 i ffioedd hyfforddiant, yr UE, budd-daliadau a phwy fyddent eisiau gweithio ochr yn ochr â hwy pe bai’n rhaid sefydlu clymblaid.

Gwelwyd neges drydar gan Vaughan Gething yn ddiweddarach yn dweud: “Pleser bod yng nghyfarfod hystings CCAF yn fy etholaeth fy hun. Braf iawn gweld y myfyrwyr â diddordeb yn yr etholiad.”