Coleg Caerdydd a’r Fro’n ennill gwobr menter mewn addysg

16 September 2015

Coleg Caerdydd a’r Fro’n ennill gwobr menter mewn addysg

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill gwobr anrhydeddus yr Addysgwyr Menter Cenedlaethol am ei waith yn datblygu sgiliau entrepreneuraidd.     

Roedd y Coleg yn rhan o dîm a gipiodd y wobr i Hyrwyddwyr Menter Addysg Bellach am y prosiect Trading Places. Mae’r gwobrau, a drefnwyd gan NCEE ac Enterprise Educators UK, yn dathlu ac yn cydnabod y sefydliadau sydd wedi dangos ymrwymiad eithriadol ac ysbrydoledig i gefnogi entrepreneuriaeth ymhlith myfyrwyr a graddedigion.

Bu CCAF yn gweithio ar y fenter Trading Places mewn cydweithrediad â Hwb AB y De Ddwyrain, First Campus, Coleg Merthyr Tudful, Coleg Pen-y-bont ar Ogwr, Coleg y Cymoedd, Coleg Gwent, Coleg St David’s RC a Phrifysgol De Cymru.                       

Mae Trading Places yn brosiect menter blynyddol gyda thimau o fyfyrwyr o’r chwe choleg yn creu ac yn cynnal siop dros dro yng Nghaerdydd am dridiau. Gan weithio gydag Addysg Uwch  a’r sectorau cyhoeddus a phreifat, gwnaed argraff ar y beirniaid gyda’r ffordd y mae Trading Places yn defnyddio aml lwyfannau i helpu’r cyfranogwyr i wneud dewisiadau doeth am eu dyfodol.       

Canmolwyd y fenter am ddod ag Addysg Uwch, Addysg Bellach a byd busnes at ei gilydd i gyfuno astudio mewn amgylchedd AU, sefydlu busnes a datblygu sgiliau y mae cyflogwyr eu heisiau.                

Dywedodd Swyddog Menter CCAF, Sean Hoare: “Mae’n hollol ffantastig ennill y wobr yma. Mae Trading Places yn gyfle gwych i’n myfyrwyr ni gael profiad uniongyrchol o sefyllfaoedd busnes go iawn ac mae’r wobr yn cydnabod holl waith caled fy nghydweithwyr i a minnau yn yr Hwb a First Campus er mwyn gwneud y fenter yn llwyddiant.”