Our News

5 October 2017

Coleg Caerdydd a’r Fro’n helpu disgyblion Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd i wireddu eu huchelgais

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi croesawu disgyblion Blwyddyn 7 o Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd i ddiwrnod arbennig i wella eu dyheadau a’u huchelgais.

Daeth yr ieuenctid 11 a 12 oed i’r Coleg ar gyfer ‘Diwrnod Uchelgais’ o sesiynau rhyngweithiol i roi blas iddynt ar beth sydd gan Addysg Bellach i’w gynnig ac i’w hysbrydoli i wireddu eu breuddwydion. Cafodd y 100 o ddisgyblion gyfle i ysgrifennu eu dyheadau a’u gobeithion ar gyfer y dyfodol a’u selio mewn Jariau Uchelgais arbennig, ymarfer sefydlu a marchnata eu cwmni pobi cwcis eu hunain, rhoi cynnig ar sgiliau gwaith coed yng Nghanolfan Hyfforddiant Adeiladu’r Coleg yng Nghaerdydd a gweithio gyda robotiaid Lego – a rasio a brwydro yn eu herbyn – mewn her dechnegol.

Dywedodd disgybl ym Mlwyddyn 7 Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, Samuel George: “Fe wnaethon ni weithgareddau gwych yn ystod ein hymweliad â Choleg Caerdydd a’r Fro. Fe wnes i wir fwynhau’r robot Lego a’r sesiwn gwaith coed. Roedd y staff yn gyfeillgar iawn hefyd. Fe gefais i ddiwrnod grêt.”

Ychwanegodd Lindsey Davies, Arweinydd Rhaglen Sylfaen Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd: “Fe wnaeth disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd wir fwynhau eu hymweliad â champws Heol Dumballs Coleg Caerdydd a’r Fro. Fe gawson nhw gyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau drwy gydol y dydd, o godio gyda robotiaid Lego i farchnata cwcis. Roedd hefyd yn hyfryd gweld y disgyblion yn creu Jariau Uchelgais rhagorol, oedd yn cynnwys eu breuddwydion a’u huchelgais ar gyfer y dyfodol.”   

Dywedodd Is Bennaeth Coleg Caerdydd a’r Fro, Sharon James: “Yn CAVC rydyn ni wedi ymrwymo i weithio gydag ysgolion lleol a’r gymuned ehangach er mwyn ysbrydoli pobl i wireddu eu breuddwydion a’u dyheadau. Roedd yn hyfryd cael disgyblion Blwyddyn 7 Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd yma a rhoi cyfle iddyn nhw archwilio beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig iddyn nhw. Roedden nhw’n glod mawr i’w hysgol ac, ymhen blynyddoedd, gobeithio y cawn ni gyfle i’w croesawu nhw’n ôl fel myfyrwyr yn y Coleg.”