Our News

19 May 2017

Cyfle campus - myfyrwyr TG Coleg Caerdydd a’r Fro’n ennill cystadleuaeth i ddylunio gwefan Bae Coffi

Mae dau fyfyriwr TG Lefel 3 o Goleg Caerdydd a’r Fro wedi ennill cystadleuaeth i ddylunio gwefan ar gyfer siop goffi’r Coleg, Bae Coffi.

Enillodd y myfyrwyr, Mateusz Kolacki, 18 oed, a Tomek Pawelek, 20 oed – y ddau o Gaerdydd, y gystadleuaeth gyda’u cynllun buddugol a chawsant wobr o £200 yr un. Bydd tîm Bae Coffi yn mynd ati i godio’r cynllun yn awr i’w wneud yn realiti. 

Mae Bae Coffi yn siop goffi fasnachol ar Gampws Canol y Ddinas y Coleg ar Heol Dumballs. Mae’r siop goffi a chaffi o safon yn cynnig coffi arbenigol a bwyd safonol o ffynonellau lleol, ac mae hefyd yn gweithredu fel lleoliad digwyddiadau a chanolfan i’r gymuned leol. 

Cafodd y myfyrwyr TG ‘friff cyflogwr byw’ – cyfrwng i roi cyfleoedd dysgu a phrofiad gwaith drwy weithio tuag at friff a arweinir gan y cleient ar brosiectau sy’n rhoi sylw i amrywiaeth o feysydd. Roedd y briff yn gofyn am wefan arloesol sy’n apelgar yn weledol ac yn ddefnyddiwr gyfeillgar. 

“Y briff oedd creu gwefan ar gyfer Bae Coffi,” dywedodd Mateusz. “Roedd yn hwyl ac yn brofiad newydd – fe wnaethon ni ddysgu llawer o bethau newydd oherwydd roedd rhaid i ni fynd drwy’r broses ddylunio gyfan, nid dim ond creu’r wefan.”

“Fe gymerodd lawer o amser oherwydd roedd rhaid i ni ddechrau o’r dechrau,” ychwanegodd Tomek. “Rydyn ni wedi codio’r wefan ac os bydd unrhyw newidiadau neu os bydd y bobl yn Bae Coffi eisiau ychwanegu unrhyw beth, bydd hynny’n hawdd.”

Dywedodd Rheolwr Adwerthu Masnachol CCAF, Andy Ursell: “Mae safon gwaith Mateusz a Tomek yn eithriadol flaengar. Maen nhw wedi cynllunio a chreu gwefan wych ar eu pen eu hunain a phan fydd yn mynd yn fyw, bydd yn rhyfeddol.                                   

“Roedd y gwaith yn gyffredinol gan y dysgwyr i gyd gymerodd ran yn y gystadleuaeth yn drawiadol iawn ac mae’n dangos bod gennym ni fyfyrwyr hynod dalentog yma yn y Coleg.”