Dewch i weld beth sydd gan Goleg Caerdydd a’r Fro i’w gynnig yn Nosweithiau Agored Coleg Caerdydd a’r Fro

1 February 2016

Dewch i weld beth sydd gan Goleg Caerdydd a’r Fro i’w gynnig yn Nosweithiau Agored Coleg Caerdydd a’r Fro

Yr wythnos nesaf bydd cyfle i bobl sydd eisiau dechrau dysgu sgiliau newydd ar gyfer eu gyrfa ddelfrydol neu uwchsgilio a symud ymlaen yn eu swydd bresennol i weld sut all Coleg Caerdydd a’r Fro (CAVC) eu helpu.

Bydd yna ddwy noson agored yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro'r wythnos nesaf.  Cynhelir y gyntaf ar Gampws Y Barri ar nos Fawrth 9 Chwefror rhwng 4:30pm a 7:30pm.  Bydd yr ail ar gampws Canol Dinas newydd gwerth £46 miliwn y coleg ar Heol Dumballs yng Nghaerdydd ar nos Fercher 10 Chwefror rhwng 4:30pm a 7:30pm. 

CAVC yw un o’r colegau mwyaf yn y wlad gydag 20,000 o ddysgwyr a safleoedd ysbrydoledig ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.  Mae ei gyfleusterau o’r radd flaenaf yn cael eu rheoli gan arbenigwyr o’r diwydiant sydd â’r wybodaeth ddiweddaraf ynghylch anghenion cyflogwyr a’r hyn sydd ei angen i lwyddo.

Mae myfyrwyr y coleg ymysg y mwyaf bodlon yn y wlad, gwnaethant osod y Coleg uwchben cyfartaledd y Deyrnas Unedig am ddysgu ac addysgu.  Yn 2015, fe wnaeth 82% o fyfyrwyr CAVC symud ymlaen i astudiaeth bellach, y brifysgol neu gyflogaeth o fewn tri mis o adael y Coleg.

O gyrsiau TGAU i gyrsiau gradd ac opsiynau sy’n canolbwyntio ar yrfa, mae gan Goleg Caerdydd a’r Fro'r cwrs i chi.  Felly beth am alw yn un o’r nosweithiau agored i weld yr hyn sydd gan y Coleg i’w gynnig?  I gofrestru eich diddordeb ac osgoi’r ciwiau, ewch i:

http://www.cavc.ac.uk/en/about-us/events/open-evenings/