Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro’n elwa o arfwisg arbennig

27 June 2016

Myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro’n elwa o arfwisg arbennig

Mae myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro sy’n hyfforddi am yrfa yn un o’r gwasanaethau iwnifform neu i fod yn aelodau o’r lluoedd arfog wedi elwa o rodd ar ffurf arfwisg i’r corff.                

Mae SafeGuard Armour, cyflenwr arfwisg corff, helmedau balistig a festiau atal bwledi a thrywanu, wedi cyfrannu fest atal bwledi enghreifftiol. Cyfrannwyd y fest i roi cyfle i holl fyfyrwyr yr adran Gwasanaethau Cyhoeddus gael profiad ymarferol o wisgo festiau atal bwledi blaenllaw, gan eu paratoi ar gyfer sefyllfaoedd real.   

Bydd cael profiad uniongyrchol o ddefnyddio offer proffesiynol a ddefnyddir gan bersonél diogelwch, yr heddlu a’r fyddin yn gyfle unigryw i’r myfyrwyr ddod i arfer gyda’r math o ddillad gwarchodol fyddant yn eu defnyddio wrth ddechrau ar yr yrfa o’u dewis.                                                          

Dywedodd Tom Jones, Tiwtor y Cwrs Gwasanaethau Cyhoeddus: “Diolch i SafeGuard Clothing am gyfrannu’r fest atal bwledi yma. Nawr rydyn ni’n gallu paratoi gweithgareddau ymarferol a rhoi sefyllfaoedd real i’n myfyrwyr ni gymryd rhan ynddyn nhw fel rhan o’u cwrs.”

Mae SafeGuard wedi bod yn gweithredu’n rhyngwladol ers dros ddeng mlynedd, gan ddarparu mwy na 5,000 o festiau atal bwledi pwrpasol i gannoedd o sefydliadau diogelwch a milwrol, a’r heddlu, ym mhob cwr o’r byd bob blwyddyn.

Dywedodd Thomas Bowman o SafeGuard Clothing: “Mae festiau atal bwledi fel yr un yma’n achub bywydau bob dydd. Roedden ni eisiau rhoi cyfle i’r myfyrwyr drio ein cynnyrch ni a chael profiad hanfodol mewn delio ag offer diogelwch proffesiynol.”