Myfyrwyr ffiseg Coleg Caerdydd a’r Fro’n rhyfelwyr robot

28 July 2016

Myfyrwyr ffiseg Coleg Caerdydd a’r Fro’n rhyfelwyr robot

Mae tîm o dri o fyfyrwyr Ffiseg AS wedi dod yn ail mewn cystadleuaeth rali robot, gan gystadlu yn erbyn ysgolion a cholegau o bob cwr o Dde Cymru a De Orllewin Lloegr.

Roedd Abdulla Nuuh, Aga Furtak ac Ahmed Al-Nussairi yn cymryd rhan yng Ngemau Olympaidd Peirianneg Prifysgol De Cymru. Roedd rhaid i’r timau adeiladu ac wedyn rhaglennu robot i lywio ar hyd trac rasio yn yr amser byrraf posib, gan ddefnyddio sawl treial i optimeiddio cod y cyfrifiadur cyn ei anfon i’r prosesydd yn y robot.

Cymerodd saith o ysgolion a cholegau eraill ran a chafodd pob tîm dair lap wedi’u hamseru, gyda’r ddau amser cyflymaf yn cael eu cyfuno i benderfynu ar yr enillydd cyffredinol. Roedd CCAF ar y blaen o ddigon ar ôl y rownd gyntaf, ond wrth i Ysgol Ramadeg Bryste frwydro’n ôl yn y rownd derfynol, gorffen yn ail yn gyffredinol oedd hanes Coleg Caerdydd a’r Fro.

“Fe gafwyd perfformiad gwych gan Abdulla, Aga ac Ahmed,” dywedodd Is Bennaeth Cwricwlwm a Safonau CCAF, Emil Evans. “Roedd yn ymdrech arbennig o dda ac rydw i’n eu llongyfarch nhw – gobeithio bod gennym ni rai o beirianwyr robotig y dyfodol yma yn y Coleg.”