O Sri Lanka i CCAF – Priyantha yn dilyn ei freuddwyd i fod yn athro

31 May 2016

O Sri Lanka i CCAF – Priyantha yn dilyn ei freuddwyd i fod yn athro

Ar ôl dianc o Sir Lanka oherwydd gelyniaeth wleidyddol a gwrthdaro ethnig, mae myfyriwr yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro, Priyantha Gamage, yn anelu yn awr at barhau â’i astudiaethau a dod yn athro yn y DU.  

Mae Priyantha wedi treulio tair blynedd erbyn hyn fel ceisiwr lloches yn y DU ac mae’n dal i aros am benderfyniad terfynol ynghylch ei achos. Mae hyn wedi golygu nad yw wedi gallu gweithio i gyllido ei astudiaethau i wella ei Saesneg a dod yn athro yn y DU.

Fodd bynnag, ar ôl trafod gyda’r Cyngor Ffoaduriaid, ac yn dilyn proses gyfweld, mae Priyantha wedi derbyn lle drwy ysgoloriaeth grŵp rhanbarthol English UK Cymru ar raglen IELTS lawn amser CCAF. IELTS, neu’r System Ryngwladol ar gyfer Profion Iaith Saesneg, yw’r prawf rhyngwladol safonol ar fedrusrwydd yn y Saesneg i siaradwyr estron.

“Mae Priyantha yn ystyried bod dychwelwyd i’w gartref yn Sri Lanka yn amhosib oherwydd yr elyniaeth barhaus ac fe hoffai setlo yng Nghaerdydd gyda’i deulu, felly mae wir yn gobeithio am ganlyniad cadarnhaol i’w achos,” dywedodd Dirprwy Bennaeth Saesneg ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol CCAF, Jim Shields.

“Mae Caerdydd yn ddinas ddiogel a chyfeillgar sydd wedi rhoi croeso cynnes i mi,” dywedodd Priyantha. “Mae fy mab i wedi dechrau yn yr ysgol yma ac wedi gwneud llawer o ffrindiau! Rydw i’n gweld Caerdydd fel dinas gyda llawer o gyfleoedd.”

Mae English UK Cymru yn cefnogi Priyantha i astudio IELTS yn llawn amser yn CCAF a bydd yn sefyll ei brawf IELTS ddechrau mis Mehefin.

“Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn amgylchedd gwych ac rydw i wedi bod yn hapus iawn gyda’r cwrs – rydw i’n meddwl bod ansawdd yr addysgu yma wedi bod yn rhagorol,” dywedodd.

“Mae Priyantha yn gobeithio dod o hyd i waith i barhau â’i astudiaethau i fod yn athro cymwys yn y DU. Bydd rhaid i hyn aros, wrth gwrs, nes caiff y penderfyniad ynghylch ei achos am loches,” dywedodd Jim. “Mae pawb yn English UK Cymru ac yn y Coleg yn dymuno’r gorau i Priyantha gyda’i astudiaethau, ei arholiad IELTS a’i gais am Loches.”