(Ch-Dd)James Young, Pennaeth Twristiaeth, Chwaraeon, Lletygarwch a Gwasanaethau Cyhoeddus; Jamie Sherwood; Cyfarwyddwr Academi Pêl-droed; Gareth Wyatt, Swyddog Canolbwynt Rygbi a Martyn Fowler, Cyfarwyddwr Rygbi

Pennaeth Pêl-droed a Swyddog Canolbwynt Rygbi newydd yn rhoi hwb i chwaraeon yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

2 February 2016

Pennaeth Pêl-droed a Swyddog Canolbwynt Rygbi newydd yn rhoi hwb i chwaraeon yng Ngholeg Caerdydd a’r Fro

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro wedi penodi dau arbenigwr chwaraeon newydd i roi hwb i academïau pêl-droed a rygbi’r Coleg sy’n dra llwyddiannus eisoes.

Mae Jamie Sherwood yn ymuno â CCAF o Ymddiriedolaeth Pêl-droed Cymru a bydd yn cymryd yr awenau fel Pennaeth Pêl-droed yn academi bêl-droed y Coleg. Yn dod â chyfoeth o brofiad i’r gêm, mae Jamie wedi ymwneud â phêl-droed proffesiynol ers yn 14 oed, yn chwarae i glybiau megis Clwb Pêl-droed Everton a Chlwb Pêl-droed Torquay United.

Dechreuodd ei yrfa hyfforddi yn 18 oed a bu’n gweithio fel rheolwr i Ddynion Casnewydd ac arweiniodd sgwad Prifysgol Cymru yng Ngemau Prifysgolion Prydain 2002 yng Nghaeredin. Datblygodd raglen bêl-droed i ferched yng Nghlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd a gweithiodd i ddatblygu gêm y merched yn yr Unol Daleithiau a’r Deyrnas Unedig. Yn fwy diweddar, Jamie oedd Rheolwr Tîm Cyntaf Clwb Pêl-droed Tref Yeovil.

Dywedodd Jamie “Mae’n bleser gennyf gael y cyfle hwn i ddatblygu rhaglen bêl-droed Coleg Caerdydd a’r Fro. Mae’n gyfnod cyffrous iawn i gymryd rhan yn y rhaglen chwaraeon yma yn y Coleg, ac yn arbennig yr academi bêl-droed.

“Symudodd Chwaraeon CCAF yn ddiweddar i’w gartref newydd yng Nghampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd gan ddarparu cyfleusterau hyfforddi a chwarae ysbrydoledig i’n chwaraewyr, gan roi canolbwynt iddynt gael mynediad at raglen o wasanaethau cymorth ychwanegol megis cyngor ar gryfder, paratoi, ffisiotherapi a maeth.

“Bûm yn ddigon ffodus cael gyrfa sydd wedi canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau pêl-droed dynion a merched ac rwy’n edrych ymlaen at ychwanegu rhaglen i ferched yn yr academi yn ystod y misoedd nesaf i gryfhau Academi Bêl-droed CCAF ymhellach.

Coleg Ffocws Cymdeithas Bêl-Droed Cymru yw CCAF, a gydnabyddir am gynnal y safonau uchaf yn narpariaeth pêl-droed. Mae’r Academi Pêl-droed yn cynnig rhaglen ddatblygu gynhwysfawr i chwaraewyr rhwng 16 a 19 mlwydd oed sy’n datblygu sgiliau’r chwaraewyr ar ac oddi ar y cae mewn amgylchedd sy’n adlewyrchu’r gêm broffesiynol.

Yn y cyfamser, mae’r cyn-chwaraewr a’r hyfforddwr Gareth Wyatt wedi’i benodi’n Swyddog Canolbwynt Rygbi, sydd â’r dasg o ddatblygu Academi Rygbi’r Coleg yn fwyfwy. 

Arwyddodd Gareth ei gontract proffesiynol gyntaf ym Mhontypridd, ac mae wedi chwarae i’r Celtic Warriors, Dreigiau Casnewydd-Gwent a’r Barbariaid. Mae ei anrhydeddau rhyngwladol yn cynnwys capiau rhyngwladol Llawn a Chymru A dan 21 oed ac mae wedi cael profiad mewn tair Gemau’r Gymanwlad a dwy Gwpan y Byd a gyda thîm 7 bob ochr Cymru.

Yn hyfforddi Pontypridd yn Uwchgynghrair y Principality, mae Gareth wedi tystio pedwar teitl cynghrair a thri theitl cwpan.   

“Rwy’n edrych ymlaen at yr her sydd i ddod,” dywedodd Gareth. “Gydag Academi Rygbi’r Coleg yn mynd o nerth i nerth dan ei Gyfarwyddwr Martyn Fowler, rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r staff presennol a helpu i dyfu’r gêm o fewn y Coleg a datblygu cysylltiadau gyda chlybiau ac ysgolion ffrydio.

“Gydag ansawdd y cyfleusterau a’r adnoddau sydd ar gael i’r myfyrwyr ni welaf unrhyw reswm pam na fedr y Coleg ddod yn goleg chwaraeon blaenllaw yn y byd ac edrychaf ymlaen at chwarae rhan yn ei ddatblygiad.”

Dywedodd James Young, Pennaeth Twristiaeth, Lletygarwch, Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus CCAF: “Mae'r rhain yn amseroedd cyffrous iawn i ddarpariaeth Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro. Rydym yn cymryd camau mawr ymlaen ac rwy’n falch i recriwtio dau aelod newydd i dîm o linach o’r fath.”