Our News

25 May 2017

Tŷ Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal gŵyl aml-chwaraeon dros hanner tymor

Ydych chi’n chwilio am weithgaredd chwaraeon ar gyfer hanner tymor? Mae gan Dŷ Chwaraeon Coleg Caerdydd a’r Fro ateb perffaith – gŵyl ddeuddydd yn cynnwys pob math o wahanol chwaraeon!

Yn cael ei chynnal yn Nhŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd – drws nesaf i Stadiwm Dinas Caerdydd ac ar draws y ffordd i stadiwm Campws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn Lecwydd, mae’r ŵyl yn addo sbectrwm llawn o weithgarwch chwaraeon. Ar gyfer ieuenctid 11 i 16 oed, bydd cyfleoedd i gymryd rhan mewn athletau, rygbi, pêl droed, criced cyflym, pêl rwyd, pêl fasged, Frisbee a llawer, llawer mwy!

Bydd y diwrnod cyntaf ddydd Mawrth 30ain Mai ar Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd ar Heol Lecwydd rhwng 9am a 4pm. Bydd yr ail ddiwrnod o weithgareddau ddydd Iau 1af Mehefin yn Nhŷ Chwaraeon Dinas Caerdydd ar Glos Parc Morgannwg, hefyd rhwng 9am a 4pm.

Mae’r llefydd yn gyfyngedig felly archebwch eich lle nawr! Ffoniwch 029 20 643 742, e-bost info@cardiffcityhouseofsport.co.uk neu ewch i www.cardiffcityhouseofsport.co.uk.