Tîm CAVs Coleg Caerdydd a’r Fro’n fuddugol yng Nghwpan Merched Cymdeithas Bêl Droed Colegau Cymru

5 May 2016

Tîm CAVs Coleg Caerdydd a’r Fro’n fuddugol yng Nghwpan Merched Cymdeithas Bêl Droed Colegau Cymru

Mae Tîm CAVs, sgwad merched cyntaf Coleg Caerdydd a’r Fro, wedi cael buddugoliaeth yng Nghwpan Merched Cymdeithas Bêl Droed Colegau Cymru.             

Mae’r tîm yn bartneriaeth newydd rhwng Coleg Caerdydd a’r Fro a Sefydliad ac Addysg Clwb Pêl Droed Dinas Caerdydd. Cymerodd ran yn y gemau grŵp ac roedd y ddau dîm a oedd yn y safleoedd uchaf ar y diwedd yn y rownd derfynol.               

“Roedd y gystadleuaeth yn cynnwys merched profiadol sydd wedi cystadlu mewn pêl droed Cat 1 o’r blaen,” dywedodd Pennaeth Pêl Droed CCAF, Jamie Sherwood. “Mae gan Gastell-nedd Port Talbot, Academi LFC Dinas Abertawe, Coleg Merthyr a Choleg Gŵyr bresenoldeb cryf i gyd ar y rhaglen colegau i ferched.”

Roedd Tîm CAVs yn erbyn Coleg Merthyr i ddechrau. Dechreuodd y gêm yn araf gyda’r ddau dîm yn dod i mewn iddi’n raddol, ond agorodd gôl Montana May y sgorio i Dîm CAVs ac yn dilyn amddiffyn cadarn gan Lilly Crandon a Robyn Facey, dechreuodd Tîm CAVs y diwrnod gyda buddugoliaeth o 1-0.

“Nesaf roedden ni’n chwarae yn erbyn Coleg Sir Benfro,” meddai Jamie. “Aeth Tîm CAVs ati’n sydyn iawn i’w rhoi nhw dan bwysau gyda Bevan Evans a Joanne Hodge yn creu hafoc ar yr asgell. Fe wnaeth Tîm CAVs eu marc mewn dim o dro gan sicrhau buddugoliaeth o 2-0.”

Nesaf roedd Tîm CAVs yn wynebu Coleg Castell-nedd Port Talbot, yn chwarae yng nghit Dinas Abertawe.          

“Roedd Tîm CAVs yn erbyn Dinas Abertawe yn bopeth y byddech chi’n ei ddisgwyl mewn gêm rhwng dau dîm lleol - dwys iawn, cyflym, taclo cryf a phêl droed o ben i ben,” dywedodd Jamie. Er i Joanne Hodge fod yn agos i sgorio, ac er gwaethaf amddiffyn cadarn Molly Facey, yr Elyrch enillodd o 1-0.

Heb gynhyrfu dim, aeth Tîm CAVs ymlaen i drechu Coleg Gŵyr o 2-0 a Choleg Menai o 4-0, gan arwain at ornest rhwng Tîm CAVs a Choleg Merthyr yn y rownd derfynol.

Gyda’r sgôr yn 1-1, aeth y gêm rhwng Tîm CAVs a Choleg Merthyr i amser ychwanegol, ond Tîm CAVs enillodd yn y diwedd gyda buddugoliaeth saff o 3-1. “Tîm CAVs oedd y pencampwyr ac fe ddathlodd y merched mewn steil, yn llawn sŵn, canu a thynnu coes yn syth ar ôl y chwiban olaf,” dywedodd Jamie. “Perfformiodd y tîm yn eithriadol dda yn erbyn gwrthwynebwyr anodd iawn ac rydw i a’r tiwtor Matt Roberts yn eithriadol falch ohonyn nhw.”