Our News

29 March 2017

Tîm CAVC yn paratoi i fynd yr ail filltir yn Ras y Bae Coleg Caerdydd a’r Fro

Mae Tîm CAVC, sy’n cynnwys aelodau o staff a myfyrwyr, yn paratoi ar gyfer cymryd rhan yn Ras y Bae Coleg Caerdydd a’r Fro ddydd Sul (02.04.17).

Bydd tua 50 o aelodau o staff a myfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro yn ymuno â miloedd o unigolion eraill i gymryd rhan yn Ras 10km y Bae Coleg Caerdydd a’r Fro, y mae’r Coleg yn brif noddwr iddi. Mae deg arall wedi cofrestru ar gyfer y Ras Hwyl i Deuluoedd yn gynharach ar yr un diwrnod a bydd tîm pellach o CAVC yn gwirfoddoli ar y diwrnod.    

Gan ddechrau a gorffen ym Mhlas Roald Dahl, mae’r llwybr yn cynnwys holl dirnodau mwyaf eiconig Bae Caerdydd, gan gynnwys Cei’r Fôr-forwyn, Adeilad Pen y Pier, y Senedd, Porth Teigr a’r Morglawdd. Bydd Pentref y Ras yn cynnwys adloniant byw – a bydd stondin gan Goleg Caerdydd a’r Fro yno i helpu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dilyn cwrs yn y Coleg. 

Ydych chi’n cymryd rhan ar y diwrnod? Rhannwch eich lluniau ar gyfryngau cymdeithasol gyda @CAVC a @CardiffBayRun a #RunwithCAVC – bydd y llun gorau’n ennill Oriawr Apple.

Dyweoddd Prif Weithredwr Grŵp Coleg Caerdydd a’r Fro: “Rydyn ni’n hynod falch o fod yn cefnogi Run 4 Wales drwy noddi’r digwyddiad cyffrous yma. Fel y Coleg mwyaf ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd, mae gennym ni fwy na 30,000 o bobl ifanc ac oedolion o bob cwr o Gaerdydd, y Fro a thu hwnt yn astudio gyda ni bob blwyddyn.

“Mae chwaraeon, iechyd a lles yn themâu cynyddol bwysig i ni. Y llynedd fe wnaethon ni symud cartref Chwaraeon CAVC i Gampws Chwaraeon Rhyngwladol Caerdydd yn Lecwydd. Rydyn ni’n rhannu’r cyfleuster yma gyda phartneriaid sy’n cynnwys y Tŷ Chwaraeon a chyrff fel Athletau Cymru. Mae hyn yn golygu bod ein staff a’n myfyrwyr ni’n gweithio ac yn dysgu yn yr un lle ag y mae athletwyr proffesiynol yn hyfforddi. 

“Bob blwyddyn mae gennym ni gannoedd o fyfyrwyr yn dysgu, yn ennill cymwysterau ac yn datblygu eu gyrfaoedd ym mhob agwedd ar chwaraeon. Drwy gyfrwng ein hacademïau chwaraeon poblogaidd, rydyn ni hefyd yn sicrhau bod ein myfyrwyr yn cael mynediad i’r cyfleusterau chwaraeon gorau, a hyfforddiant a chyfleoedd i ddatblygu eu hangerdd ac weithiau eu gyrfaoedd fel athletwyr proffesiynol, ochr yn ochr ag astudio am Lefel A neu gyrsiau ffocws ar yrfa. Rydyn ni hefyd yn annog y staff a’r myfyrwyr i gyd i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau i gefnogi eu lles.

“Mae’r Ras y Bae Coleg Caerdydd a’r Fro yn gyfle gwych i ni gefnogi ein cymuned – gyda llawer o’n myfyrwyr a’n staff am redeg, neu’n cael profiad gwych yn gwirfoddoli ar y diwrnod.”

Dywedodd Matt Newman, Prif Weithredwr Run 4 Wales: “Mae Ras Bae Caerdydd Coleg Caerdydd a’r Fro 2017 yn addo bod yn ddigwyddiad gwych - peidiwch â’i golli. Rydyn ni’n falch iawn o fod yn bartner i Goleg Caerdydd a’r Fro ar gyfer y digwyddiad hwn ac mae wedi bod yn wych dilyn siwrnai Tîm CCAF wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer herio’r cwrs 10K trawiadol o amgylch Bae eiconig Caerdydd y penwythnos yma.  

“Mae’r gefnogaeth fyddwn ni’n ei chael gan dîm CCAF o wirfoddolwyr ar y diwrnod yn hanfodol wrth i ni groesawu mwy na 6,000 o redwyr i brifddinas Cymru. Mae ein partneriaeth wedi darparu amrywiaeth gyffrous o gyfleoedd i fyfyrwyr a staff gymryd rhan ac mae’n gyfle i ni ymestyn i gyrraedd cynulleidfa newydd o gyfranogwyr, gwylwyr a gwirfoddolwyr.”