Canolfan Ryngwladol Hyfforddiant Awyrofod (ICAT)

Canolfan Ragoriaeth arobryn ar gyfer hyfforddiant aerofod sydd wedi’i lleoli gyferbyn a Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd. Yn y ganolfan mae ystod o gyfleusterau arbenigol ar gyfer hyfforddi yn y diwydiant awyrennau. Mae pob Prentisiaeth a chyrsiau Peirianneg Awyrennau hyd at lefel gradd wedi’u lleoli yma, yn ogystal a rhai cyrsiau Teithio a Thwristiaeth.

Location

Parc Busnes Maes Awyr Caerdydd,
Y Rhws,
Bro Morgannwg
CF62 3DP

Ffon: 01446 711447

Lawrlwythwch map PDF a chyfarwyddiadau i Ganolfan Rhyngwladol Hyfforddiant Awyrofod (ICAT)