Sesiynau Paratoi at Arholiadau ac Adolygu CILEx

Sesiynau Paratoi at Arholiadau ac Adolygu CILEx

 I gynorthwyo myfyrwyr sy'n astudio o bell, mae’r sesiynau hyn ar gael i ddarparu'r cymorth sydd ei angen ar gyfer paratoi at yr arholiad sy’n seiliedig ar yr astudiaethau achos sy’n cael eu rhyddhau o flaen llaw. Mae'r sesiynau yn rhad ac am ddim i holl fyfyrwyr Coleg Caerdydd a’r Fro, gan gynnwys myfyrwyr dysgu o bell Coleg Caerdydd Ar-lein. Gall rhai sy'n astudio yn rhywle arall archebu lle ar unrhyw sesiwn am £25. I archebu eich lle a thalu gyda cherdyn ffoniwch 02920 250250.

Mewn blynyddoedd blaenorol mae’r sesiynau hyn wedi profi i fod yn fuddiol iawn i fyfyrwyr gyda 27 allan o 30 o’r rhai sy’n mynychu yn llwyddo yn Lefel 6 Cyfreithiad Sifil yn 2016, cyfradd llwyddo o 90% o’i chymharu â 54% yn unig yn genedlaethol. Yn Lefel 6 Cyfreithiad Troseddol y gyfradd llwyddo oedd 84%, o’i chymharu â 48% yn genedlaethol.

 

£25 y sesiwn

Yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol:

 

Lefel 3 Arfer Cyfraith Deuluol 2il Mai, 7-8.45pm

Lefel 6 Cyfreithiad Sifil 3ydd Mai, 6-8.45pm

Lefel 6 Arfer Cyflogaeth 4ydd Mai, 5:15-7pm

Lefel 3 Arfer Profeb 5ed Mai, 7-8:45pm

Lefel 3 Arfer Cyflogaeth 8fed Mai, 7-8:45pm

Lefel 6 Arfer Profeb 8fed Mai, 7-8:45pm

Lefel 3 Cyfreithiad Troseddol 8fed Mai, 7-8:45pm

Lefel 6 Cyfreithiad Troseddol 10fed Mai, 5:15-7:30pm