Cyrsiau yn Dechrau Cyn Medi 2018

Os ydych yn ystyried dechrau cwrs yn y flwyddyn newydd mae gennym ddigonedd o gyrsiau rhan amser a llawn amser ar gael.  Efallai eich bod yn ystyried newid cyfeiriad neu efallai rydych eisiau dechrau astudio yn y Coleg ychydig yn hwyrach na’r disgwyl.  Mae’r rhestr isod yn cynnwys amrywiaeth o gyrsiau sy’n dechrau rhwng mis Ionawr 2018 a mis Gorffennaf 2018.  Cliciwch ar y cwrs i weld y manylion llawn.  Mae gennym lawer o gyrsiau llawn amser yn dechrau ym mis Ionawr felly nid yw hi’n rhy hwyr i ddechrau astudio yn y Coleg yn y flwyddyn academaidd hon.

Campws Cymuned Eastern

Tystysgrif Estynedig mewn Busnes Lefel 2 Llawn Amser - (Ionawr)

Gweithredwr Adeiladu Lefel 1 - (Ionawr)

Cysylltu â Gwaith Lefel Mynediad 3 (Ionawr)

Lletygarwch Lefel 1 (Ionawr)

Perfformiad a Rhagoriaeth mewn Chwaraeon (Ionawr)

BTEC Gwyddoniaeth Gymhwysol (Ionawr) - Ar y ffordd yn fuan


ECC_newlogos_web_banner.jpg


Llawn amser

Mynediad i Nyrsio Lefel 3 Llawn Amser - (Chwefror)

Gweithredwr Adeiladu ACT Lefel 1 - (Ebrill)

Ymlaen yn Chwim - (Ionawr)

 

 

Rhan amser

Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cadw Llyfrau Lefel 2 - (Ionawr)

Tystysgrif Sylfaen AAT mewn Cyfrifeg (Dysgu Cyfunol)

Diploma Uwch CIPD Lefel 7 - (Ebrill)

 

Tystysgrif ESOL mewn Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill Lefel 5 Rhan Amser Dwys

Tystysgrif ESOL mewn Addysgu Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill Lefel 5 Rhan Amser Ionawr

Paratoi i Addysgu Rhan Amser

Troseddeg Lefel 3 Rhan Amser

CILEX (gan gynnwys dysgu o bell)

Marchnata Digidol CIM Lefel 4 Rhan Amser

Strategaeth Ddigidol CIM Lefel 6 Rhan Amser

 

Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 2 (Ionawr)

Cyflwyniad i Gwnsela Lefel 2 (Mawrth)

Gwelliannau Ewinedd Lefel 2 Rhan Amser (Mehefin)

Tystysgrif mewn Tylino Corff Lefel 3 (Ebrill)

Tystysgrif mewn Tylino Pen Indiaidd Lefel 3 (Gorffennaf)

Tystysgrif Broffesiynol mewn Cywiro Lliw Gwallt Lefel 4 (Mawrth)

Rheoli Celfyddydau Cymunedol - Prentisiaeth