Sut i wneud cais

Cyrsiau Llawn Amser

Mae ceisiadau ar gyfer mis Medi 2019 ar agor nawr! Edrychwch ar y cyrsiau i gyd ac wedyn clicio ar ymgeisio ar gyfer y cwrs o'ch dewis. Byddwch yn cael eich cyfeirio at ffurflen gais ar-lein sy'n hawdd a chyflym i'w llenwi. Wedyn byddwn yn cysylltu a chi gyda'r camau nesaf ac i'ch gwahodd i gyfweliad os yw hynny'n berthnasol.

Cyrsiau Rhan Amser

Cam 1:  Chwiliwch am gwrs i ymgeisio amdano. (Gallwch ffiltro y cyrsiau drwy dicio "rhan amser.)


Cam 2: Dewiswch pa gwrs yr hoffech ymgeisio amdano a darllenwch y wybodaeth am y cwrs cyn ymgeisio. 

Cam 3: Cliciwch y botwm "Ymgeisio" neu "Cofrestru" ar ben y dudalen.

Cam 4: Cwblhewch y ffurflen ymgeisio ar-lein gyda'ch manylion neu dalwch ar-lein (yn dibynnu ar pa gwrs dych chi'n ymgeisio amdano) Byddwch yn derbyn e-bost i gadrnhau eich cais a manylion y cam nesaf. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau: Gwasanaethau Cwsmeriaid Ff: 02920 250 250 E: info@cavc.ac.uk

Prentisiaethau

Sut gallaf ymgeisio am brentisiaeth?

­

Cam 1: Edrychwch am Gyflogwr - Bydd gwagleoedd Prentisiaethau yn cael eu hysbysebu yn adrannau swyddi papurau newydd ar adegau. Bydd gan swyddfeydd Gyrfa Cymru rhestrau o wagleoedd Prentisiaethau yn ogystal, a fedrwch eu cysylltu yn uniongyrchol. 

Cam 2: Cysylltwch - Cysylltwch ein Tim Prentisiaethau i drafod eich holl opsiynau astudio.

Ffoniwch 02920 908014 neu ebostiwch apprenticeships@cavc.ac.uk i ymgeisio am Brentisiaeth CAVC ar safle yng Nghaerdydd.

 

Cam 3: Cytundeb - Byddwch chi, eich cyflogwr a'r Coleg yn cytuno ar rhaglen waith ac astudiaeth addas ar gyfer eich prentisiaeth. 

Cam 4: Cofrestrwch – Cwblhewch y broses trwy gofrestru ar eich cwrs.

 

Unrhyw gwestiynau :  Gwasanaethau Cwsmeriaid:

Ff: 02920 250 250 E: info@cavc.ac.uk

Addysg Uwch / Cyrsiau Prifysgol - Llawn a Rhan Amser

Gallwch wneud cais nawr i ddechrau cwrs Addysg Uwch ym mis Medi 2019!

 

Unrhyw gwestiynau?

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am ymgeisio am gwrs, cysylltwch: 
E: info@cavc.ac.uk
Ff: 02920 250 250