Cyrsiau yn y Gymuned

Cyrsiau yn y gymuned

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro’n cynnal nifer o gyrsiau yn y gymuned leol. Mae’r rhain yn cynnwys:

Sgiliau Hanfodol

Astudio Cyfrifiaduron, Saesneg neu Fathemateg

Gall astudio cwrs Cyfrifiaduron, Saesneg neu Fathemateg yn y gymuned gyda Choleg Caerdydd a’r Fro eich helpu chi i wneud y canlynol ... 

  • helpu eich plant gyda’u gwaith cartref 
  • dod i ddeall cyfrifiaduron, y rhyngrwyd ac e-bostio  
  • adio eich biliau
  • gwella eich sillafu
  • ysgrifennu llythyrau ac adroddiadau
  • paratoi ar gyfer gwaith neu gwrs coleg.

Gan ddibynnu ar eich gallu a’ch bywyd gartref, mae posib astudio unrhyw gymysgedd o TG, Saesneg a Mathemateg. Bydd asesiadau’n cael eu cynnal yn y Friary i benderfynu pa lefel sy’n addas i chi ar gyfer y cwrs.

Fel rheol mae’r cyrsiau’n rhai 10 wythnos ond mae rhai yn gyrsiau 20 wythnos yn dechrau ym mis Medi yn unig.

Ffi’r cyrsiau yw £10. 

Sylwer: mae posib i’r amseroedd newid.

Lleoliad y cyrsiau – Sgiliau Hanfodol - Mathemateg, Saesneg, TGCh

 

Cyflwynir y cyrsiau yn y Friary, Caerdydd ac mewn nifer o leoliadau cymunedol eraill sy’n cynnwys:

Canolfan Gymunedol Trelái a Chaerau – Heol Y Bontfaen

Canolfan Gymunedol Trowbridge – Caernarvon Way

Cymunedau yn Gyntaf STAR – Heol Splott  

 

Dyddiadau dechrau’r cyrsiau:

21ain Medi 2015

11eg Ionawr 2016

11eg Ebrill 2016

 

I drefnu asesiad a chyfweliad, cysylltwch â’r Friary ar 029 20227472 neu friary@cavc.ac.uk.

 

Am fwy o wybodaeth am y cyrsiau hyn, cysylltwch â’r Friary ar 029 2022 7472 neu e-bost: friary@cavc.ac.uk


Lawrlwythwch ein taflen am gyrsiau diweddaraf y Friary yma.


Friary.JPG