Ieithoedd

Ieithoed

Mae llawer o resymau gwahanol pam y bydd pobl yn dewis astudio iaith yn y Coleg.

Bydd rhai pobl yn astudio iaith i’w helpu i gyrraedd y brifysgol. Bydd pobl eraill yn dysgu iaith ar gyfer eu gyrfa neu oherwydd eu bod am symud dramor i fyw. A bydd llawer o bobl yn dewis dysgu iaith er eu mwyn nhw eu hunain - o ran diddordeb neu er mwyn iddynt ddefnyddio’r iaith honno bob dydd.

Yn ogystal â ieithoedd modern, mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnig ystod o gyrsiau Cymraeg. Gallwch ddewis y rhain ar gyfer eich gyrfa, i gadw i fyny gyda’ch plant neu, yn anad dim, am eich bod am ddysgu iaith eich gwlad.

Cynhelir y rhan fwyaf o’r cyrsiau iaith gyda’r hwyr, felly gallwch ddysgu ar ôl bod yn y gwaith.

Dyma’r ieithoedd y mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn eu cynnig:

 • Cwrs byr Tsieinëeg
 • Ffrangeg TGAU a Safon U
 • Eidaleg TGAU
 • Sbaeneg TGAU a Safon U
 • Arwyddiaith

Gallwch ddysgu ieithoedd ar gyfrifiadur yn y Coleg neu heb ddod i’r Coleg drwy learndirect.

Cymraeg

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn rhedeg nifer o gyrsiau Cymraeg yn y Coleg ar wahanol lefelau. 

Ymhlith y lefelau mae:

 • Cymraeg i Oedolion – Mynediad
 • Cymraeg i Oedolion – Lefel 1 / Sylfaen
 • Cymraeg i Oedolion – Lefel 2 / Canolradd
 • Cymraeg i Oedolion – Lefel 3 / Uwch / Safon U
 • Cymraeg (galwedigaethol) TGAU
 • Cymraeg Sgiliau Gwaith TGAU
 • Cymraeg Safon UG

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnig cyrsiau Cymraeg i oedolion ar y cyd â Chanolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg, Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

http://www.cf.ac.uk/learnwelsh/