Tystysgrif Lefel 5 CIPD mewn Rheoli Adnoddau Dynol ar gyfer Personél Gwasanaethu

Tystysgrif Lefel 5 CIPD mewn Rheoli Adnoddau Dynol ar gyfer Personél Gwasanaethu                    

Mae Tystysgrif Lefel 5 CIPD (Sefydliad Siartredig ar gyfer Personél a Datblygiad) mewn Rheoli Adnoddau Dynol yn CCAF wedi cael ei gynllunio i gynnig llwybr hyblyg i Bersonél Gwasanaethu at gwblhau’r dyfarniad hwn. Mae ei gwblhau’n llwyddiannus yn arwain at fyfyrwyr yn ennill y Dyfarniad Lefel 5 ac aelodaeth o’r CIPD. Mae’r Dystysgrif yn gymhwyster proffesiynol sy’n cael ei gydnabod yn eang a’i gyflwyno gan y CIPD.

 

Manteision:

- Dysgu Cyfun (gyda dim ond 8 sesiwn ar y Campws yn gymysg â dysgu o bell ar-lein)                          

- Amserlen hyblyg i gwblhau’r rhaglen (hyd at 2 flynedd)         

- Cyfleoedd niferus i gwblhau modiwlau (e.e. 2 gyfle i fynychu pob sesiwn modiwl)

- Canolfan achrededig gan CIPD – mae CCAF yn un o ddim ond llond llaw o ddarparwyr sydd hefyd wedi’u cymeradwyo i gynnig rhaglen CIPD Lefel 7  

- Cymuned ddysgu greadigol ac amrywiol o amrywiaeth o sectorau

- Addysgu a dysgu cefnogol gan arbenigwyr ymroddedig y diwydiant

 

Lawrlwythwch y daflen ar gyfer cwrs Tystysgrif Lefel 5 CIPD mewn Rheoli Adnoddau Dynol ar gyfer Personél Gwasanaethu yma:


CIPD_cover.PNG

          

I ymgeisio:

cliciwch yma i ymgesio am y cwrs

I Holi:

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth a chyswllt gan Diwtor y Cwrs CIPD, llenwch y ffurflen isod a byddwn yn cysylltu â chi.